× خانه ریخته گری دقیق صنعت گستر محصولات بلاگ درباره ما تماس با ما
Switch to English

چرا ریخته گری دقیق

برتری های ریخته گری دقیق بر سایر روش های تولید بسیار تاثیرگذار است. شما میتواند تقریبا هر مدل دلخواهی از قطعه فلزی را با این روش تولید کنید. قطعه را هرقدر کوچک، بزرگ و یا پیچیده طراحی کنید. به زبانی ساده تر، هر مانعی که جلوی پیشرفت محصول شما را می گیرد، از جلوی راهتان بردارید؛ قانع نشدید؟ در نظر بگیرید ریخته گری دقیق در موارد زیر هم میتواند به شما کمک کند:

 
  • • کاهش عمـلیات ثانـویه
  • • قـــطــعــات محــــکـم تـر
  • • تکرار پذیری فوق العاده
  • • وسیع ترین گستره انتخاب آلیاژی
  • • طـراحـی سطـوح و لـوگـو با جـزییـات بر روی قطـعـه
  • • ایجاد دیواره های نازک در قطعه جهت کاهش وزن
  • • بسته ترین تلورانس ها در تمامی روش های ریخته گری و فورج